Toiminnastamme

Roboty Oy on koneenrakennuksen ja automaation komponentteja ja ratkaisuja tarjoava yritys. Toiminta juontaa juurensa jo vuodesta 1996, jolloin tuotannon koneiden ja laitteiden kehitys alkoi MERVAL OY:n aputoiminimenä. Sivustollamme on esitetty vain pieni osa koko ohjelmasta, joten kannattaa kysyä erikoisempiakin tarpeita.

Myynnin lisäksi toteutamme sovelluksia käyttäen Isel- sekä muita tunnettuja tuotteita. Suunnittelussa meillä on mm. mekaanisen suunnittelun CAD (Autocad ja Bricscad) sekä piirilevysuunnittelun ja LabView ohjelmistot. LabView-ohjelmistolla toteutamme sovelluksien ohjelmistoja. Seppo Nygård on spesialistimme, hänellä on pitkä kokemus automaatiosta ja LabView- ohjelmoinnista. Alihankintaverkostomme toteuttaa raskaat työstöt, hitsaukset ja maalaukset. Jatkamme Merval- tuotteiden ylläpitoa, niitä on edelleen käytössä parinkymmenen vuoden jälkeen!


Alumiiniprofiilit mittatilauksena ja työstettynä

Uuden profiilisahan ansiosta voimme toimittaa profiileja varastosta mittoihin sahattuna. Sahaus tehdään 0,5 mm toleranssilla. Sahausta voi täydentää työstöillä, suositeltava tiedostomuoto DXF 7-DXF13. DWG:t aukeavat myös hyvin.

Työstömoottorit ja niiden ohjaus
Järjestelmäohjaimet 1-6 akselille
Saatavana myös räkkitoimituksena

Moottorit

Pyöritysyksikkö RDHTyöstömoottorit ja niide
n ohjaus


Työstömoottoritarvikke
e

t

Kuularuuvit

Lineaarijohteet


Kuularuuvi-lineaariyksiköt

Hammashihna-lineaariyksiköt


Ohjelmassa on kaikkiaan n. 20 erilaista rakennekulmaa, jotka mahdollistavat nopean kokonaisuuden toteutuksen. Reiät 50mm rasterilla, sama jako kuin lineaarien ja muiden rakennekomponenttien kiinnityksessä. Kulmat ovat valettuja tai hitsattuja ja sen jälkeen työstetty suoraan kulmaan. Alla oikealla on esimerkkirakenne. Ohjaimia ja valmiita kaapeleita käyttämällä kokonaisuus saadaan kokoon hetkessä.


ICV 4030


IMD40 EC-moottoreiden ohjain CAN-väylään.

Isel on kehittänyt ohjausjärjestelmän perustuen Can Openiin. Asiakas voi rakentaa oman järjestelmänsä moduuleihin ja ohjelmistoihin perustuen, tai käyttää valmista ohjainta, jossa on kaikki järjestelmän vaatimat komponentit ja ajurit. Ajo ISO-koodilla.

Liikemekaniikat ja työstölaitteistot

Viereisissä kuvissa on pari esimerkkiä laitteistoista yleisiin liikuttelu- ja työstötehtäviin. Ne voidaan kalustaa vakiokomponenteilla, jolloin niiden käyttö voidaan sovittaa tarpeen mukaan. Laitteistot ovat joko servo- tai askelmoottorikäyttöisiä. Askelmoottorit ovat kustannustehokkaita, joskin maksiminopeus on pienempi kuin servolaitteistoilla. Mikroaksellus mahdollistaa pehmeän ja hiljaisen käytön. CAN-pohjainen tiedonsiirto mahdoollistaa joustavan kokoonpanon, laitteistoon voidaan sijoittaa juuri tarvittavat ohjeuskomponentit. Yllä olevat laitteistot ovat esimerkkejä kokoonpanoista, joita tehdas rakentaa asiakkaan lähtökohdista. PRO-NC ohjelmalla voidaan hallinnoida koko järjestelmää ja tuoda sisään työrutiini ISO-koodin muodossa tai rakentaa se ohjelmistolla. Erillisellä ohjelmistolla toteutetaan ajoreitit STL- tai muista 3D tiedostomuodoista. Esimerkkinä DeskProto tai ISYCam 2.8. Laitteistot voidaan toimestamme sovittaa hyvinkin erilaisiin tehtäviin, taustallamme on kokemus satojen laitteistojen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Toteutuksia on todellakin sadoittain, sekä Suomessa että maailmalla.

Esimerkki modulaarisesta lineaariyksikkörakenteesta. EC-moottorit yksiköiden sisällä. Kaapelit kiinni EC-ohjaimeen ja kokonaisuus on valmis ajoon.

 


KoneenohjausEsimerrkinä LabView-näyttö toteuttamastamme koneen ohjaussovelluksesta. Laitteistossa on neljän kanavan kierrosluvun, kierrosmäärän, ilmamäärän, virran, lämpötilan sekä parametrien tallennus ja rajojen tarkkailu. Tulostus tietokantaan ja näytölle.


Feasability-testaukset

Ohessa pieni scara-robotti testausanimaatiossa. Läppärissä pyörii simulaatiosofta, liikkeet toistuvat robotilla. Tämä labran esimerkkisovellus demonstroi robotin mahdollisuuksia. Useimmiten sovelluksen kehitysympäristönä on LabView. Kuva labran sovellustestauksesta. Voimme tehdä testejä kattavasti varastomme komponentteihin perustuen, esimerkkeinä konenäkö, erilaiset liikemekaniikat ja anturit.

Työstöterät

Varastoimme työstöteriä 3mm, 1/8" ja 6mm varsilla. Tilauksesta voimme toimittaa sovellukseen suunniteltuja teriä, esimerkkinä muototerät MDF:lle, puulle ja alumiinille.

MAR17 vm