Ohjelmistot

Numeerisen ohjauksen ohjelmistoja on laaja määrä, tehtävästä riippuu, mikä ohjelmisto on sopivin. ISEL on toteuttanut ohjelmistoja, jotka sopivat modulaarisen mekaniikan ohjaukseen. Akseleita voi olla jopa 12 joten koneen tai laitteen ohjaus voidaan parhaimmillaan toteuttaa hyvin helposti. Kolmannen osapuolen ohjelmistot ovat usein yleiskäyttöisiä ja tarkoitettu erityisesti tietyn typpiseen työhön. Alla on joidenkin ohjelmistojen selostusta. Voimme esitellä mainittuja ohjelmistoja käytännössä, ja myös arvioida kuhunkin tehtävään sopivin ohjelmistotuote. Kaikki ohjelmistot vaativat kunnon koulutuksen, sen toteutamme joko tiloissamme pienryhmille tai asiakkaan luona.

LabView ajurit on saatavana CAN-pohjaisille laitteille. Seppo Nygård LabView asiantuntijana voi kertoa enemmän LabView sovelluksista, joita tarvittaessa toteutamme asiakkaillemme. seppo.nygard@roboty.fi +358 (0)45 1956765

Takaisin

ProNc, Remote

ProNc on yleiskäyttöinen ohjelmisto, joka sopii hyvinkin erilaisiin tehtäviin ja erilaisille liikeakseleiden määrälle. ProNc pohjautuu DIN-koodiin ja/tai PAL syntaksiin. PAL syntaksi käyttää selväkielisiä lyhenteitä, esim. Moveabs jne..ProNc:ssä on myös graafinen editori, jolla voidaan tehdä koodin tarkastelua ja editointia.ProNc on laaja kokonaisuus, josta voidaan sovittaa yhdistelmä erilaisiin laitteistokokonaisuuksiin. Työstömoottoreiden ohjaus ja I/O-hallinta ja niiden nimeäminen helpottavat yksittäisen tehtävän ratkaisua.

ProNc tukee sekä vanhoja että uusia ISEL-ohjaimia, joten sillä vanha laiteisto voidaan päivittää ohjelmistoltaan nykyaikaiseksi.

Muut isel-ohjelmistot, kuten Remote ja PAL-PC täydentävä ohjelmistotarjontaa niissä tapauksissa kun ei tarvita monipuolisia järjestelmätoimintoja. Remotella voidaan ajaa ISO-koodia ja hallita laitteistoa. PAL-Pc on helppo ja suoraviivainen ohjelmisto ohjelmien tekemiseen ja PAL-koodin ajamiseen.

Galaad

Galaad on ohjelmisto joka osaa kaikkea. Siinä on CAD, tiedostojen tuonti ja CAM-osuus ja se osaa ohjata useimpia Isel-ohjaimia. Vaikka ohjelmisto ei ole varsinaisesti 3D ohjelmisto, se myös osaa käsitellä Z-ohjausta monipuolisesti.Galaad osaa tuonnit kymmenistä tiedostomuodoista. Työkalut ja materiaalit ovat hallinassa. Perusominaisuuksia voidaan käyttää pienelläkin harjoittelulla, mutta monipuolisuutensa takia opiskeluun kannattaa panostaa. Ideaalinen yleisohjelmisto jonka hintakin on kohtuullinen.

Galaad sisältää myös piirilevyjen toteutuksen, eli muuntaa Gerber-tiedostoista ajoreitin.

DeskProto

DeskProto osaa yhden homman. Se muuntaa STL-tiedostot työstökoneen radaksi. Eikä mitään muuta. Se on oleellinen linkki 3D CAD-tiedoista lopulliseksi fyysiseksi malliksi.

DeskProto muodostaa tiedoston, joka ajetaan muilla ohjelmilla (esim. ProNc,Galaad jne.). Galaad-ohjelmistojen käyttäjät ovat koulutuksessa, mallinrakennuksessa ja esimerkiksi koruteollisuudessa. Mallien koko taasen voi olla milleistä moniin metreihin.

DESK-Proton nykyinen versio on 6.X. Päivitys on mahdollista kohtuullisin kustannuksin aikaisemmista versioista.

PrimCam

Prim-Cam ohjelmisto on työstöihmisten kehittämä ohjelmisto. Se sisältää CAD-sovelluksen joka noudattaa pitkälti Autocad® komentorakennetta. Cam osio on erittäin helppo oppia, siinä on kuitenkin kaikki tarvittava, kuten työkalukirjastot ja -hallinta, materiaaliparametrit ja teräkompensoinnit. Työstöasiat tuntevalle ohjelmistolla pääsee liikkeelle välittömästi, muille haasteena on enemmänkin materiaali- ja työstötekniset seikat, eli se miten asioita kannattaa toteuttaa.

Ohjelmiston ulkoasu ei ole tyypillinen Windows-ympäristössä. Ohjelmistosta on nyt uusi 3.XX versio, joka perusteiltaan on sama, mutta siinä ulkoasu on erilainen, enemmän Windows-tyypillinen. Ohjelmistossa on valmiina post-prosessointi sadoille eri konetyypeille, mm. Iselille ja tietenkin yleisille ohjauksille, joihin on saatavissa konekohtaiset muutokset.

Takaisin etusivulle